Kayıt Yaptırma Şartları

01.01.2022 1:01


Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, Özel Esat Sürücü Kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda belirtilmiştir.

Yaş bakımından;

·             “M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

·             “A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

·             “A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

·             “C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

·             “D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

Deneyim bakımından;

·         A sınıfı sürücü sertifikası alacakların en az iki yıllık A2 sınıfı,

·         “C1”,”C”,”D1” ve “D” sınıfı sürücü sertifikası alacakların en az “B” sınıfı,

·         “BE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “B” sınıfı, ç. “CE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “C” sınıfı, d. “C1E” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “C1” sınıfı, e. “DE” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “D” sınıfı,

·         “D1E” sınıfı sürücü sertifikası alacakların “D1” sınıfı, sürücü belgesine sahip olması,

·         (Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim ve öğretim kurumları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve astsubay sınıf okulu, astsubay meslek yüksekokulu ve astsubay temel kursunda eğitim gören veya buralardan mezun olanlar ile üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksekokullarından mezun olanlar bakımından “A”, “C”, “D” ve “D1” sınıfı sürücü belgesi için yukarıdaki “Yaş bakımından” bölümünde öngörülen yaş şartı 20 olarak uygulanır ve bu maddede öngörülen deneyim şartı aranmaz.)

Diğer şartlar;

·         Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak. b. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.

·         “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek. ç. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

·         Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel Esat Sürücü Kursu müdürlüğüne teslim etmek.

·         Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel Esat Sürücü Kursu Müdürlüğüne teslim etmek.

Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

·         Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,

·         Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,

·         Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

·         Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporunu kayıt esnasında Özel Esat Sürücü Kursu müdürlüğüne teslim etmesi,

·         Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel Esat Sürücü Kursu müdürlüğüne teslim etmesi, istenmektedir.

Sınav Başvuru Şartları

·         Belirlenen süreye kadar Özel Esat Sürücü Kursu’na devam ederek, teorik derslerin eğitimlerini tamamlamak.


Arama Sonuçları : Esat Sürücü Kursu, Esat Motosiklet Okulu, Ankara Sürücü Kursu, Çankaya Sürücü Kursu, Keçiören Sürücü Kursu, Mamak Sürücü Kursu, Yenimahalle Sürücü Kursu, Ehliyet Okulu, Ehliyet Eğitim, Ankara Ehliyet, A Sınıfı Ehliyet, A2 Sınıfı Ehliyet, A1 Sınıfı Ehliyet, B Sınıfı Ehliyet, D Sınıfı Ehliyet, D1 Sınıfı Ehliyet, B1 Sınıfı Ehliyet, BE Sınıfı Ehliyet, G Sınıfı Ehliyet, M Sınıfı Ehliyet, SRC Belgesi, Psikoteknik Belgesi, Ehliyet Sürüş Akademi, Kızılay Ehliyet Eğitim Kursu, Ehliyet Eğitimi Fiyatları, Ehliyet Eğitim Ücretleri, Eğitim Ücreti, Eğitim Fiyatı,

Sosyal Medya